Pieczątka Lekarza Weterynarii

Prawidłowa pieczątka lekarza weterynarii musi spełniać wymogi określone w art.10 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. (O zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych Dz.U. z 1991 r. Nr 8 poz.27; zm. z 1995 r. Nr 120 poz.576). Informacje nt. jednolitego wzoru pieczątki lekarza weterynarii można znaleźć również w Uchwale Nr 24/97/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynarynej z dnia 29.11.1997 r.


Pieczątka musi mieć kształt prostokąta o wymiarach nie większych niż 60 mm szerokości, oraz 25 mm wysokości.


Pisane poziomo:

  • Imię i nazwisko (przed którym mogą być zamieszczone posiadane stopnie i tytuły naukowe (np. dr, prof. dr hab., mgr) - pisane kursywą (pochylone litery)
  • LEKARZ WETERYNARII - pisane dużymi literami, bez skrótów
  • Tytuł specjalisty, nadany przez Komisję ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii - pisane kursywą
  • Adres (ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość i tel./fax - pisane kursywą )


Pisane pionowo:

Numer prawa wykonywania zawodu, w prostokątnej ramce, z prawej strony, pionowo, pogrubione. Cyfry powinny być ustawione prostopadle do pozostałej treści pieczątki, a ich wielkość i rozmieszczenie powinny zapewniać dobrą czytelność.

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.